Velkommen

 

Vandværkets driftsvagt træffes på Tlf. 23 24 10 30


Vandmålere er fjernaflæst af vandværket pr. 31-12-2019, aflæsninger leveres vider til Silkeborg Forsyning som opkræver afgift for spildevand. 


Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 27. februar 2020 kl. 19;00 i Them Hallen i det “gamle” mødelokale mod vest. Dagsorden i følge vedtægter.

På generalforsamlingen fremsætter bestyrelsen under punkt 5 ”Behandling af indkomne forslag” forslag om at Them Vandværk udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1. januar 2021 i henhold til LOV nr. 1567 af 27/12-2019 og Bekendtgørelse nr. 1567 af 27/12-2019. Bekendtgørelse m.v. kan ses her.


Der er fundet spor af Trichlorethen i grundvandet i en af vandværkets seks boringer, udviklingen følges nøje.

Region Midtjylland og Silkeborg Kommune arbejder på kortlægning af forureningens omfang.


Genvej til:  Flyttemeddelelse


Genvej til:  Information om SMS varsling

Genvej til:  Besked om mobil nr. til SMS eller Mail adresse


Hvis der har været en afbrydelse af vandforsyningen.

Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det forekomme at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt.

Disse gener er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.


Se vandkvaliteten for Them Vandværk