Velkommen

 

Vandværkets driftsvagt træffes på Tlf. 23 24 10 30


Hvis der har været en afbrydelse af vandforsyningen.

Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det forekomme at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt.

Disse gener er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.


Genvej til Flyttemeddelelse

Genvej til Besked om mobil nr. til SMS eller Mail adresse


Til orientering vedr. Årsaflæsning :                                                                                  Vandmåleren vil fremadrettet blive fjernaflæst, og du skal derfor ikke længere indsende årsaflæsning.
Årsaflæsning vil blive foretaget af vandværket hvert år den 31. december kl. 24,00.


Se vandkvaliteten for Them Vandværk