Velkommen

 

Vandværkets driftsvagt træffes på Tlf. 23 24 10 30

 

Vandmålere er fjernaflæst af vandværket pr. 31-12-2018, aflæsninger leveres vider til Silkeborg Forsyning som opkræver afgift for spildevand.


Them Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 27. februar kl. 19:00 i Toftebjerg Medborgerhus, Lille sal med dagsorden ifølge vedtægterne.


Der er fundet spor af Trichlorethen i grundvandet i en af vandværkets seks boringer, udviklingen følges nøje.

Region Midtjylland og Silkeborg Kommune arbejder på kortlægning af forureningens omfang.


Genvej til:  Information om SMS varsling

Genvej til:  Besked om mobil nr. til SMS eller Mail adresse


Genvej til:  Flyttemeddelelse


Hvis der har været en afbrydelse af vandforsyningen.

Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det forekomme at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt.

Disse gener er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.


Se vandkvaliteten for Them Vandværk