Velkommen

 

Vandværkets driftsvagt træffes på Tlf. 23 24 10 30


Information :

Vandet fra Them Vandværk overholder drikkevands kvaliteten på alle parameter.

Der er dog fundet spor af Trichlorethen i grundvandet i en af vandværkets seks boringer, udviklingen følges nøje.

Region Midtjylland og Silkeborg Kommune arbejder på kortlægning af forureningens omfang.


Der er d. 27-6-2017 udsendt SMS for tilmelding til varsling.

Genvej til:  Information om SMS varsling

Genvej til:  Besked om mobil nr. til SMS eller Mail adresse


Genvej til:  Flyttemeddelelse


Hvis der har været en afbrydelse af vandforsyningen.

Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det forekomme at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt.

Disse gener er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.


Se vandkvaliteten for Them Vandværk