Velkommen

 

Vandværkets driftsvagt træffes på Tlf. 23 24 10 30


Generalforsamling.

Them Vandværk afholder ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar 2018 kl. 1900   i Toftebjerg Medborgerhus, Multirummet med dagsorden iflg. vedtægterne.


Information :

Vandet fra Them Vandværk overholder drikkevands kvaliteten på alle parameter.

Det er korrekt at der er fundet spor af Trichlorethen i grundvandet i en af vandværkets seks boringer.

Region Midtjylland og Silkeborg Kommune arbejder på kortlægning af forureningens omfang.

 

Der er d. 27-6-2017 udsendt SMS for tilmelding til varsling.

Genvej til:  Information om SMS varsling

Genvej til:  Besked om mobil nr. til SMS eller Mail adresse

Genvej til:  Flyttemeddelelse


Hvis der har været en afbrydelse af vandforsyningen.

Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det forekomme at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt.

Disse gener er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.


Til orientering vedr. Årsaflæsning :                                                                                  Vandmåleren vil fremadrettet blive fjernaflæst, og du skal derfor ikke længere indsende årsaflæsning.
Årsaflæsning vil blive foretaget af vandværket hvert år den 31. december kl. 24,00.


Se vandkvaliteten for Them Vandværk