Velkommen

 

Vandværkets driftsvagt træffes på Tlf. 23 24 10 30


Vandmålere er fjernaflæst af vandværket pr. 31-12-2019, aflæsninger leveres vider til Silkeborg Forsyning som opkræver afgift for spildevand. 


Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 27. februar 2020 i Them Hallen i det “gamle” mødelokale mod vest.


Der er fundet spor af Trichlorethen i grundvandet i en af vandværkets seks boringer, udviklingen følges nøje.

Region Midtjylland og Silkeborg Kommune arbejder på kortlægning af forureningens omfang.


Genvej til:  Flyttemeddelelse


Genvej til:  Information om SMS varsling

Genvej til:  Besked om mobil nr. til SMS eller Mail adresse


Hvis der har været en afbrydelse af vandforsyningen.

Hvis vandforsyningen har været afbrudt, kan det forekomme at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt.

Disse gener er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.


Se vandkvaliteten for Them Vandværk