Name: skov og vand.jpg.
Vandsektorlov

Bestyrelsens forslag, om at Them Vandværk udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1. januar 2021, blev først vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar og efterfølgende endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. marts.
Der er derfor efterfølgende den 26. marts sendt anmodning til Forsyningssekretariatet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at vandværket udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1.januar 2021.
Vandværket har den 15. april modtaget bekræftelse fra Forsyningssekretariatet om, at Them Vandværks anmodning om udtræden af den økonomiske regulering er imødekommet.
Link til love og bekendtgørelser m.m.:
Vandsektorloven – LBK nr. 1567 af 27.12.2019
Vandsektorloven – LBK nr. 52 af 23.01.2020
Bekendtgørelse – BEK nr. 1623 af 27.12.2019
Orientering – Energistyrelsens orientering til forbrugerne
Brev – Vandværkets brev til andelshaverne


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookiesViden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Them Vandværk A.m.b.a
Rustrupvej 30 , 8600 Silkeborg
Telefon nr. 88 44 98 41
Email: post@themvand.dk
CVR nr. 33928017
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net