Name: skov og vand.jpg.
Vandkvalitet

Se vandkvaliteten for Them vandværk på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.
Der udføres følgende kontroltyper: • A-prøver hos forbruger • B-prøver hos forbruger • Driftskontrol på vandværk og ledningsnet • Boringskontrol på alle boringer
Name: md.JPG.
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne er det sundt, friskt og rent takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Them Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.
Them Vandværk har indgået aftale med DVN om at arkivere alle analyser på mitdrikkevand.dk, hvor de seneste analyseresultalter, information om parametre og udviklingen via grafer kan følges.


Vil du vide mere om vand, kan du finde mere på vandguiden.dk


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookiesViden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Them Vandværk A.m.b.a
Rustrupvej 30 , 8600 Silkeborg
Telefon nr. 88 44 98 41
Email: post@themvand.dk
CVR nr. 33928017
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net