Name: skov og vand.jpg.
Leveringsbestemmelser

Gældende for alle erhvervsdrivende, som forsynes med vand fra Them Vandværk.
I det af Silkeborg Kommune godkendte fælles regulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune beskrives retten til forsyning af vand.
Det fremgår ligeledes af regulativet, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.
Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er Them Vandværk, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt Them Vandværk har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.
Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.
Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookiesViden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Them Vandværk A.m.b.a
Rustrupvej 30 , 8600 Silkeborg
Telefon nr. 88 44 98 41
Email: post@themvand.dk
CVR nr. 33928017
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net