Vandsektorlov

Bestyrelsens forslag, om at Them Vandværk udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1. januar 2021, blev først vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. februar og efterfølgende endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 19. marts.

Der er derfor efterfølgende den 26. marts sendt anmodning til Forsyningssekretariatet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om at vandværket udtræder af Vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt pr. 1.januar 2021.

Vandværket har den 15. april modtaget bekræftelse fra Forsyningssekretariatet om, at Them Vandværks anmodning om udtræden af den økonomiske regulering er imødekommet.

Link til love og bekendtgørelser m.m.:

Vandsektorloven – LBK nr. 1567 af 27.12.2019

Vandsektorloven – LBK nr. 52 af 23.01.2020

Bekendtgørelse – BEK nr. 1623 af 27.12.2019

Orientering – Energistyrelsens orientering til forbrugerne

Brev – Vandværkets brev til andelshaverne