Vandsektorlov

 

Link til love og bekendtgørelser m.m.:

Vandsektorloven – LBK nr. 52 af 23.01.2020

Bekendtgørelse – BEK nr. 1623 af 27.12.2019

Orientering – Energistyrelsens orientering til forbrugerne

Brev – Vandværkets brev til andelshaverne